fbpx

CE značka výrobků TYTAN PROFESSIONAL

27 září 2013

Vážení zákazníci,

V souvislosti se změnami v právních předpisech, které vstoupí v platnost v červnu 2014, se zavede označení CE v oblasti tmelů pro stavebnictví. Označení CE je zkratka pro „Conformité Européenne“ a představuje prohlášení výrobce, že uvedený výrobek splňuje požadavky příslušných norem Evropských zemí. Vzhledem k tomu, že se označení CE brzy zavede na určité tmely, které vyrábí společnost Selena, rádi bychom uvedli několik důležitých faktů o tomto procesu. V případě potřeby Vám naši pracovníci poskytnou bližší vysvětlení. Informace, které jsou uvedeny níže jsou pouze pro ilustraci, závažné jsou jenom informace uvedené v příslušných nařízeních.

CE.JPGUvádění tmelů na trh, pro některé stavební aplikace, se řídí ustanovením evropské normy (EN) 15651 z prosince 2012 – Tmely pro použití na nenosných spojích budov a na chodnících pro chodce, část 1-5, stejně jako příloha ZA, „Části této evropské normy se vztahují na ustanovení směrnice EU o stavebních výrobkách“. Od 1. června 2013 nám jako základ slouží předpis pro stanovení harmonizovaných podmínek pro uvedení na trh stavebných výrobků (305/2011 EÚ).

Během období společné platnosti od 1. července 2013 do 30. června 2014 se může informovat o CE značení tmelů, není však zatím povinné. Od 1. července 2014 bude značení CE povinné pro tmely s následnými oblastmi použití (jako je uvedeno v prvních čtyřech částí normy EN 15651):

EN 15651 část 1 – Tmely pro fasádní prvky
EN 15651 část 2 – Tmely pro zasklívání
EN 15651 část 3 – Tmely pro sanitární spoje
EN 15651 část 4 – Tmely pro užití na chodnících

Společnost Selena je momentálně ve fázi příprav a chystá zapracovat vyhlášení o užívání všech příslušných výrobků. Patří sem testy vykonávané externími testovacími ústavy, přičemž primární vlastnosti tmelu, na základě jeho konkrétního použití, jsou stanovené (dle uvedení v částích 1-4 EN 15651). Potom, co jsou získány všechny údaje, vypracujeme vyhlášení o použití a budeme schopni informovat o označení CE na obale. Příslušné označení CE budou uvedeny i v příslušných průvodních dokumentech a budou k dispozici na webových stránkách.

Můžete se spolehnout, že společnost Selena bude uvádět jednotlivý prohlášení pro všechny tmely uvedené v normě EN 15651 a bude poskytovat příslušné výrobky s označením CE nejpozději od prvního července 2014.

DEFINICE

VZŤAHUJÍCÍ SE NA NAŘÍZENÍ (EÚ) Č. 305/2011 EURÓPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (CPR)

Výrobcem se rozumí každá fyzická, nebo právnická osoba, která vyrábí stavebný výrobek, a nebo která si dala takový výrobek navrhnout, nebo vyrobit a uvádí jej na trh pod svou obchodní značkou, nebo ochrannou známkou. Proto má majitel značky statut výrobce.
Uvedení na trh znamená první uvedení daného výrobku (typu výrobku) na trh EÚ (fyzické dodání do distribuce, nebo použití). Každý následující případ takového předání se považuje za zpřístupnění výrobku.
Vyhlášení o použití (DoP)
– vydané výrobcem pro každý výrobek;
– kopie, nebo emailová kopie zaslaná spotřebitelovi;
– dostupné v jazyku, či jazycích požadovaných členským státem;
– obsahuje nasledující informace:

• typ výrobku;
• systém(y) posuzování a ověřování použití;
• referenční číslo a datum vydání harmonizované normy, nebo EOT;
• referenční číslo použití specifické technické dokumentace a požadavky, s kterými se výrobek shoduje.

Povinnosti Selena Group vůči svým distributorům:

Selena, jako výrobce, musí označit potřebné výrobky společnosti Selena správným označením CE a připravit příslušné vyhlášení o používání (DoP). Toto DoP bude k dispozici na webových stránkách společnosti Selena , nebo bude dodáno na vyžádání.

Je distributor oprávněný prodávat tmely bez označení CE po červenci 2014? 
ANO. Distributor může doprodat zbylé zásoby výrobků Selena, které dostal před koncem období společné platnosti. Při každé dodávce po období společné existence musí distributor požádat výrobce, aby uplatnil potřebné označení CE a poskytl DoP.

Je distributor oprávněný prodávat tmely bez označení CE po červenci 2014 v zemích mimo EU? 
Označení CE se ze zákona vyžaduje jen v rámci Evropské unie. Distributor může prodávat tmely bez označení CE, mimo Evropskou unii.

V případě dalších otázek je vám tým společnosti Selena k dispozici.

S pozdravem
Marcin Pawlaczyk
Vedoucí Aplikace – Stavební aplikace