fbpx

Systém ETICS

Získejte všechno

SKLADBA SYSTÉMU

1 Složky a struktura systému ETICS

MECHANICKÉ SPOJOVACÍ PRVKY

2a Rozmístění mechanických spojovníků - 4 ks/m2
2b Rozmístění mechanických spojovníků v systému „W“- 6 ks/m2
2c Rozmístění mechanických spojovníků v systému „T“- ks/m2
2d Rozmístění mechanických spojovníků - 8 ks/m2
3a Rozmístění hmoždinek na lamelové vatě - 4 ks/m2
3b Rozmístění hmoždinek na lamelové vatě 6 ks/m2

OKENNÍ OTVORY

5 Umístění mechanických spojovníků kolem otvorů
6 Vyztužení kolem otvorů
7 Uspořádání zateplovacích desek ve vnějším rohů budovy

ROHY BUDOVY

8 Uspořádání zateplovacích desek ve vnitřním rohů budovy
8 Uspořádání zateplovacích desek ve vnitřním rohů budovy v2
9 Vyztužení vnějších rohů
10 Vyztužení vnitřních rohů

SPECIÁLNÍ DETAILY – OKENNÍ OTVORY

11 Řešení parapetu okna zapuštěného do vnější roviny stěny
12 Řešení parapetu okna umístěného ve vnější rovině stěny
13 Zateplení stěny s oknem zapuštěným do vnější roviny stěny
14 Zateplení stěny s oknem umístěným ve vnější rovině stěny
15 Zateplení překladu s oknem zapuštěným do vnější roviny stěny
16 Zateplení překladu s oknem umístěným ve vnější rovině stěny
17 Zateplení překladu - zakrytá žaluzie
18 Zateplení překladu - vnější žaluzie

SPECIÁLNÍ DETAILY – DILATACE A BOSÁŽ

19 Svislá dilatace v rovině stěny
20 Svislá dilatace v rohů stěny
21 Vytváření fasádní dekorace pomocí fasádních list

SPECIÁLNÍ DETAILY - SOKLY / ATTIKA / STŘECHA / PLOCHÁ STŘECHA

22 Zakončení soklu bez termické izolace
23 Zakončení soklu s termickou izolací
24 Vytvoření pásu kolem budovy
26 Spojení materiálu zateplení stěny se šikmou střechou
27 Spojení materiálu zateplení stěny se zateplením přilehlé ploché střechy s klasickým systémem uložení
28 Spojení materiálu zateplení stěny se zateplením přilehlé ploché střechy s obráceným systémem ukládání